Het Team

Het team is in het schooljaar 2018 – 2019 als volgt samengesteld:


Vervanging ADV 
Groep 5: Annemarie ter Haar
Groep 8: Mieke De Zutter

Onderbouwcoördinator: Anita van Kesteren
Bovenbouw
coördinator: Marjolijn Lommen
Remedial teaching: Marjolijn Lommen: dinsdag, donderdag
Specialist begaafdheid: Fred Does

Intern begeleider: Renske Linnekamp

Vakleerkrachten
Gymnastiek: Sven van Broeckhuysen
Beeldend vormen: Rieneke Boonman
Muzikale vorming: Irma van Dalen
Drama: Marjon Tichelaar
Dans: Sophie Kienhuis

Onderwijsondersteunend personeel
Conciërge:
Wilco Schuurman
Administratief medewerker: Monique Robbertsen

Directie
Directeur: André Sijtsma
Adjunct directeur: Anita van Kesteren