Beschrijving van de commissie en doel:

Cool na School biedt naschoolse activiteiten voor de kinderen van de Godelindeschool. School ondersteunt de commissie door het beschikbaar stellen van de locatie.Het doel is om kinderen na school iets extra’s te bieden op sportief en creatief gebied met een gevarieerd lesaanbod.

Leden van de commissie

Quinta Kruijt
Wendy Franssen

Welke activiteiten organiseert de commissie?  nog invullen

Extra info:

Cool na School is geen naschoolse opvang. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om kinderen op tijd naar de lessen te brengen en op te halen.
Tijdens de cursus vallen de kinderen ook niet onder de verantwoordelijkheid van school maar van de aanbieder van de cursus.