Directie


De schoolleiding is belast met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde schoolbeleid op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, financiën, huisvesting en beheer. Daarnaast noodzaakt de aanhoudende kwaliteitszorg in het basisonderwijs tot het doorvoeren van innovaties op onderwijskundig terrein.

Binnen de schoolleiding op onze school bestaat een duidelijke taakverdeling: De directeur, André Sijtsma, is vooral belast met integraal schoolmanagement en organisatie, terwijl de coördinatoren, Anita van Kesteren en Marjolijn Lommen, zich bezighouden met onderwijskundig management. Anita van Kesteren vervult deze taak voor de onderbouw (startgroep, groep 1 en 2) en Marjolijn Lommen voor de overige groepen (3 t/m 8). Tevens houdt Anita van Kesteren zich bezig met de leerlingenadministratie, waaronder het beheer van de wachtlijsten voor diverse groepen.