Bestuur


De Godelinde Schoolvereniging heeft een bestuur waarin de volgende ouders zitting hebben:

Algemeen bestuur:

Dolf Segaar voorzitter
Birgitte Jonkman-Pet secretaris
Feike Siewertsz van Reesema penningmeester
Jozine Hendriks lid (schoolzaken)
Ronald Ruhe lid (belast met personeelszaken en gebouw)

Dagelijks bestuur:

André Sijtsma            (directeur)
Klik hieronder voor de definitieve Jaarrekening 2015.

definitieve Jaarrekening 2015 .pdf