Bestuur


De Godelinde Schoolvereniging heeft een bestuur waarin de volgende ouders zitting hebben:

Algemeen bestuur:

Feike Siewertsz van Reesema voorzitter
Birgitte Jonkman-Pet secretaris
Ronald Ruhe penningmeester
Jozine Hendriks-Rodenburg lid (schoolzaken) personeel (HR)
Erik Langens lid (gebouw)

Dagelijks bestuur:

André Sijtsma            (directeur)
Klik hieronder voor de definitieve Jaarrekening 2016.

Jaarrekening 2016 versie juli 2017.pdf